Estigma

Qui no ha deixat de relacionar-se amb un conegut, pel simple fet que va ser diagnosticat amb algun trastorn mental?

Recordes algun moment concret en què van minimitzar el teu problema, et van culpabilitzar i es van allunyar o es van avergonyir de tu?

Mitjançant l'estigma, que en grec es deia a la marca que es feia als esclaus en el seu cos per ser fàcilment reconeguts, es crea discriminació. La malaltia mental càrrega l'estigma de la incapacitat, de la irresponsabilitat i de la violència.

La utilització pejorativa de paraules com idiota o imbècil que són graus de retard mental, fins a la de boig o bogeria que té a veure amb la malaltia mental o les més modernes, de malalt mental, pertorbat mental, esquizofrènic, maníac, histèric, etc. participen a situar les persones que pateixen aquestes afeccions en un lloc depreciat.

També en qualsevol acte en el qual està present la violència s'invoca immediatament la malaltia mental com a causant. Només d'aquesta manera es podria donar raó al que no és raonable.

I és aquesta la idea que predomina en la comunitat, una tendència a associar malaltia mental en violència quan està demostrat que no hi ha diferència entre la violència de les persones anomenades normals i les persones que pateixen una malaltia mental. Més aviat el malalt mental atempta contra la seva pròpia vida que no contra la dels altres.

L'estigma sobre els trastorns mentals i les persones que els pateixen sorgeix de moltes maneres, i hi ha moltes formes d'estigmatització, gairebé tantes com problemes de salut mental existeixen. És molt fàcil etiquetar a les persones sense saber realment qui són en realitat. Quan utilitzem una malaltia mental per etiquetar a algú, estem infligint un dany a moltes persones, aquestes etiquetes negatives marquen i avergonyeixen, convertint-se en un estigma que desemboca en discriminació.

Tots sabem que és incorrecte discriminar les persones per la seva raça, religió o cultura, però de vegades no entenem que utilitzant aquest tipus d'etiquetes, també estem discriminant a un gran nombre de persones.

L'estigma no és només l'ús d'una mala paraula o acció, també és una falta de respecte, una barrera i un desànim a totes aquestes persones.

Molts de nosaltres vam experimentar una malaltia mental en un moment determinat de la nostra vida.

Considera això.